2n cicle secundària

Un dels trets  característics del segon cicle de secundària que es diferencia del primer cicle és l’enfocament cap al món adult. Es prepara a l’alumnat  pel canvi de secció, per això el podem considerar un cicle pont entre l’escola i formació laboral.

Per aquest motiu fem activitats compartides entre ambdues  seccions. els aprenentatges  basats en la vida real, sempre adaptats a l seva etapa adolescent volen contribuir a la millora de l’autonomia personal i social, a  l’adquisició de responsabilitats i tasques  amb el fi, de potenciar la maduresa que facilitarà la transició a la secció de Formació Laboral.

Aprenem ajudant

és un projecte d’aprenentatge-servei amb la La Llar Fundació, de Terrassa, que es porta a terme al llarg del curs. Té com a objectiu apropar i conscienciar l’alumnat la realitat de la gent gran fomentant una actitud solidària, col·laboradora, empàtica, i respectuosa a través del treball manipulatiu .

Crèdits variables

  • Gestió d’emocions i sentiments: Crèdit variable que té com a objectiu el desenvolupament de la inteligencia emocional. Els àmbits que es treballen dins d’aquest crèdits són: la conciencia, la regulació i l’autonomia emocional. Pretenem fomentar les habilitats socioemocionals  present en les relacions amb els altres i ells mateixos. 
  • Crèdit de cuina: Crèdit variable que té com a objectiu principal incentivar l’autonomia a través de receptes senzilles i bàsiques on l’alumnat es prepara  àpats fàcil i accesibles com ara esmorzars o  berenars. Dins d’aquest crèdits es treballen: prèvies de cuina ( untar, pelar, tallar, torrar, exprimir, fornejar etc),  la conscienciació sobre el menjar saludable i estimular als joves a tastar nous sabors.
  • Jocs: Crèdit variable que a través del joc engloba aprenentatges transversals (llenguatge, mates, habilitats cognitives…)  que tenen com a objectiu posar en pràctica el raonament lògic, el  treball cooperatiu i les estratègies per gaudir del temps lliure. 

Servei de bar

És un taller que es duu a terme amb el personal de formació laboral un cop a la setmana. Els 6 alumnes dels diferents grups del 2on cicle van rotant trimestralment. És un pràctica totalment real i amb contacte directe amb un dels serveis del Pfi d’hosteleria i restauració.

Manteniment

És un altre taller que també es fa amb el personal formació laboral setmanalment cada dilluns. Diferents alumnes dels 2 cicles de secundària  participen en activitats de manteniment en el que es fan tasques d’aconduïment  de l’escola.

Pretallers

És un altre taller que també es fa amb el personal formació laboral setmanalment cada dilluns. Diferents alumnes dels 2 cicles de secundària  participen en activitats de manteniment en el que es fan tasques d’aconduïment  de l’escola..

Scroll to Top Skip to content