Primària

L’Educació Primària és l’etapa en la que es treballa i es proporciona la formació integral necessària per tal que cada nen i nena desenvolupi al màxim les seves capacitats motrius, intel•lectuals, d’equilibri personal, de relació i actuació social, de manera que adquireixi unes competències que li serveixin per orientar i portar a terme el seu propi futur dins de la societat.

Per això, apostem pel seguiment tutorial i l’orientació dels nens i nenes i les seves famílies. Presentem als alumnes diverses metodologies, agrupaments i estratègies que parteixen del seu coneixement, que respecten el seu ritme d’aprenentatge i tenen en compte les possibilitats de cadascú. És per això, que optem per l’aprenentatge cooperatiu i vivencial utilitzant diverses metodologies, com els grups flexibles, els projectes, els plans lectors o l’aprenentatge de les tecnologies per l’assoliment de coneixement.

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ESCOLES

Entenem que és molt profitós compartir activitats amb altres escoles, afavorint situacions d’interacció entre alumnes amb capacitats intel·lectuals i/o físiques diverses, així com crear espais de treball conjunt entre els mestres d’ambdós centres per abordar aspectes del currículum.

Volem també satisfer la necessitat de relació amb l’entorn natural del barri i amb els centres educatius propers.

 

 • Trobades amb l’escola La Roda: Es mantenen un cop al mes i compartim un taller de plàstica i una estona d’esbarjo. També participem d’activitats que organitzen com la rua de Carnestoltes i la seva Festa Major.
 • Trobades amb l’escola Tecnos: Es fa una activitat per Sant Jordi (que comporta una sèrie de trobades) i una activitat més lúdica a la primavera.

EDUCACIÓ VIÀRIA

Un cop a la setmana els grups de Primària sortim al carrer a fer educació viària. Cada  sessió pràctica comença desplaçant-nos des de l’escola fins a un lloc determinat, proper i dins del barri. 

S’aprofiten els desplaçaments per conèixer els diferents serveis  públics i les botigues de l’ entorn.

Durant el recorregut treballem actituds de comportament i consciència cívica per millorar els desplaçaments a la via pública.  Contribuïm a l’ aprenentatge de normes bàsiques i conductes per anar pel carrer. La finalitat doncs, és potenciar l’ autonomia personal i poder realitzar trajectes curts.

AULA TEACCH

L’aula Teacch és una aula on els alumnes treballen de forma autònoma, adaptat al ritme i nivell de cada un, en un ambient tranquil i amb unes rutines establertes.

Cada alumne marca el seu horari cada dia i el va seguint conforme va acabant les activitats. 

PLA LECTOR

L’objectiu principal del pla lector és afavorir la competència lectora dels alumnes i el gust per la lectura. A primària, hem copsat la necessitat de tenir un model diari fixe que potenciï aquest hàbit lector i on tots els mestres del cicle hi estem implicats.

La lectura es repeteix diàriament per tal que els alumnes s’hi familiaritzin. Es realitza de forma conjunta, però a cada alumne/a se li presenta el conte adaptat a les seves necessitats perquè siguin capaços de desxifrar missatges senzills amb diferents codis depenent del moment maduratiu (imatges, paraules, etc.).

PISCINA

Projecte col·laboratiu amb el Club Natació Terrassa per introduir els alumnes en el medi aquàtic.

Un cop a la setmana els alumnes de primària realitzen activitats a la piscina amb els monitors del club.

Amb aquest projecte els alumnes creen hàbits de cura personal i higiene al mateix temps que realitzen activitat física en un medi diferent al que treballen a l’escola.

HORT

Un cop a la setmana els grups de Primària aprofitem  l’espai destinat a l’hort per a realitzar tasques pròpiament dites.

Les sessions setmanals tenen una durada de 1 h aprox.

Les tasques que hi realitzen són:

 • Neteja de herbes i pedres del hort
 • Plantació de verdures i hortalisses.
 • Regar  aquestes plantes.
 • Fer planter de les diferents verdures i hortalisses.
 • Tenir cura del que hi hem plantat  i realitzar la collita de les verdures plantades.

Els objectius bàsics que té aquesta àrea són:

 • Promoure l’educació ambiental
 • Aconseguir una millor relació amb l’entorn.
 • Iniciar-se a les tasques agrícoles i les tècniques de cultiu.
 • Establir i valorar les relacions entre el medi natural i les activitats humanes.
Desplaça cap amunt
Skip to content