Treball amb suport

Què és el Treball amb Suport?

El Treball amb Suport és una metodologia d’intervenció centrada en la persona, consisteix en un conjunt d’accions, fonamentalment individualitzades, perquè la persona amb discapacitat i amb especials dificultats pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se en una empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport de professionals i altres tipus de suports

El Treball amb Suport neix a Estats Units a finals de la dècada dels 80. A l’Estat Espanyol, la metodologia es desenvolupa amb la promulgació de la “Llei d’Integració Social dels Minusvàlids” en el 1992.

OBJECTIUS

1

Aconseguir per a la persona amb discapacitat un lloc de treball integrat en el mercat ordinari.

Promoure la inserció social de les persones amb discapacitat a través de la realització d’un treball, com a mitjà per a la incorporació plena de l’individu en la comunitat.

2

3

Millorar la qualitat de vida, la independència i autonomia de les persones amb discapacitat.

Possibilitar la promoció personal i laboral de les persones amb discapacitat en la comunitat i l’empresa.

4

El treball amb suport és

Les persones han de percebre un salari d’acord al treball realitzat.

Les persones amb capacitats diverses han de gaudir dels mateixos salaris i condicions que els altres empleats/des que treballin, ja sigui en el sector públic o en el privat.

Parteix sempre dels interessos personals i actua mitjançant la planificació centrada en la persona.

Es persegueix sempre la inclusió social de qualitat en els ambients comunitaris on s’integra la persona. D’aquí, la importància dels/de les preparadors/es laborals en quant la seva actuació va dirigida a fomentar al màxim els suports naturals dins i fora de l’empresa.

Contacta amb nosaltres

Segueix-nos a les xarxes

Amb la col·laboració de:

Desplaça cap amunt
Skip to content