Treball amb suport

Que és?

El Treball amb Suport és una metodologia d’intervenció centrada en la persona, consisteix en un conjunt d’accions, fonamentalment individualitzades, perquè la persona amb discapacitat i amb especials dificultats pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se en una empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport de professionals i altres tipus de suports

El Treball amb Suport neix a Estats Units a finals de la dècada dels 80. A l’Estat Espanyol, la metodologia es desenvolupa amb la promulgació de la “Llei d’Integració Social dels Minusvàlids” en el 1992.

OBJECTIUS

1

Aconseguir per a la persona amb discapacitat un lloc de treball integrat en el mercat ordinari.

Promoure la inserció social de les persones amb discapacitat a través de la realització d’un treball, com a mitjà per a la incorporació plena de l’individu en la comunitat.

2

3

Millorar la qualitat de vida, la independència i autonomia de les persones amb discapacitat.

Possibilitar la promoció personal i laboral de les persones amb discapacitat en la comunitat i l’empresa.

4

El treball amb suport és

Les persones han de percebre un salari d’acord al treball realitzat.

Les persones amb capacitats diverses han de gaudir dels mateixos salaris i condicions que els altres empleats/des que treballin, ja sigui en el sector públic o en el privat.

Parteix sempre dels interessos personals i actua mitjançant la planificació centrada en la persona.

Es persegueix sempre la inclusió social de qualitat en els ambients comunitaris on s’integra la persona. D’aquí, la importància dels/de les preparadors/es laborals en quant la seva actuació va dirigida a fomentar al màxim els suports naturals dins i fora de l’empresa.

Contacta amb nosaltres

Segueix-nos a les xarxes

Amb la col·laboració de:

Scroll to Top Skip to content