Qui som

Som un centre d’educació especial privat i concertat de la ciutat de Terrassa

El nostre projecte educatiu proporciona acompanyament a l’alumnat des de Primària fins a Formació Laboral. El departament de Binomis treballa per a la inserció de l’alumnat en el món del treball.

L’equip docent  vetlla per transmetre valors, coneixements i per potenciar al màxim les capacitats de l’alumne.

Atenem a infants i joves d’entre 6 i 21 anys.

Dibuix realitzat per Rosa Pascual, mestra de plàstica de l'escola

Realitzem projectes de col·laboració amb altres escoles de Terrassa (activitats complementàries i escolaritzacions compartides).

Els alumnes de Formació Laboral realitzen pràctiques a empreses, tot seguint un programa d’inserció laboral.

 • Setmana Cultural
 • Monogràfics
 • Tallers complementaris i crèdits variables
 • Convivències
 • Viatge de final de curs
 • Càrrecs i rutines escolars adaptades

Tenim un equip de professionals treballant en els canvis adients per poder assolir una escola verda.

Dins del nostre equip de professionals comptem amb mestres de diferents especialitats, logopedes, psicòlegs i tècnics d’inserció laboral.

Llibertat i responsabilitat

Diàleg, tolerància i esperit crític.
Pensar i actuar en llibertat en harmonia amb la responsabilitat.

Cooperativisme

Cooperativisme

Vocació social
Compromís
Cooperativisme
Treball en equip

Història

Consulta les antigues revistes de l'escola, (usuari registrat)

L’any 1976 un colla de mestres va unir esforços per trobar la manera d’atendre a infants i joves amb altres capacitats. Aquest mateix any es funda L’Heura del Vallès SCCL, entitat sense ànim de lucre d’iniciativa social. El curs 2002-2003 s’inicia amb edifici nou i l’empresa es reconverteix en  L’Heura del Vallès Fundació Privada.

L’actual edifici es troba en una ubicació privilegiada, ja que compta amb una bona xarxa de transport públic (autobús i ferrocarril) que afavoreix el fàcil accés dels usuaris a qui es dóna assistència. També es troba a una zona amb força activitat comercial, que permet la sortida de l’alumnat per a fer diferents tasques, ja siguin compres o projectes per treballar i afavorir l’adquisició d’habilitats socials.

El centre atén a persones de la ciutat de Terrassa i d’altres municipis limítrofes com Rubí, Matadepera, Viladecavalls o Ullastrell.

DOCUMENTS

 • Centre laic i català
 • Qualitat pedagògica
 • Professionalitat docent
 • Inclusió i equitat 
 • Educació integral
 • Respecte a les idees i creences de l’alumnat i les seves famílies
 • Atenem les necessitats educatives especials dels alumnes.
 • Fomentem la relació entre escola i entorn immediat i actual.
 • Eduquem en entorns de confiança, tranquil·litat, harmonia i comunicació.
 • Alimentem l’escolta i el  diàleg entre alumnes, personal i famílies.
 • Promovem  les relacions de respecte cap a un mateix i envers els altres.
 • Impulsem la curiositat natural de l’alumnat,  prioritzant  l’aprenentatge vivencial.
 • Aprenem i treballem  amb tecnologies de la informació i comunicació (eines comunicatives)
 • Busquem situacions per potenciar el treball cooperatiu.
 • Desenvolupem diferents projectes d’aprenentatge i servei.
 • Treballem per donar resposta a les competències bàsiques dels alumnes.

Es realitzen adaptacions individualitzades (PI) de cada alumne seguint els currículums oficials de Primària i Secundària per tal d’acompanyar-los en l’assoliment de les competències bàsiques.

El català és la llengua vehicular de l’escola, eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és la llengua emprada en la majoria d’activitats acadèmiques.

La llengua castellana disposa d’una hora d’ensenyament setmanal. També és present al nostre centre per l’ús quotidià que en fa part de l’alumnat.

Les habilitats lingüístiques i comunicatives dels nostres alumnes són molt diferents entre ells. Per  això es treballa amb grups flexibles procurant agrupar-los segons les seves necessitats.

Per l’alumnat que presenta més dificultats amb el llenguatge oral, utilitzem diferents mètodes que milloren i faciliten la comunicació (PECS, TEACCH, SPC…).

Les Normes d’Organització i Funcionament de L’Heura del Vallès són un conjunt de pautes, acords i decisions que fan possible el treball educatiu, pedagògic, administratiu i de gestió al centre. Són coherents amb el projecte educatiu, el projecte de direcció i la  programació anual. 

Les NOFC tenen caràcter modificable d’acord amb la normativa vigent i la realitat canviant del centre. És fonamental preveure els mecanismes d’avaluació i revisió periòdica que les han de convertir en un instrument útil i participatiu per a tots els membres de la comunitat educativa.

El funcionament del nostre centre té com a marc general el Projecte Educatiu Del Centre (PEC), on s’explica la seva identitat i els objectius. Així mateix, orienta l’activitat educativa i promou la col·laboració entre els membres de la comunitat i la relació amb el nostre entorn proper. Entre altres qüestions, el PEC ha d’incloure criteris educatius i metodològics, prioritats i enfocaments. El PEC, que està aprovat pel Consell Escolar,  es desenvolupa tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn i les necessitats educatives de l’alumnat.

El PEC de l’escola L’Heura del Vallès es fonamenta en: 

L’atenció d’infants i de joves amb necessitats educatives especials.

La integració laboral del nostre alumnat. 

La programació didàctica  s’elabora entre l’equip docent del centre i el tutor. 

El centre treballa amb un Pla individualitzat (PI) en el qual s’estableixen els objectius a assolir i les activitats a desenvolupar amb cada alumne. Es tenen en compte les seves necessitats específiques i es concreten les adaptacions que precisa amb les accions a seguir. 

Desplaça cap amunt
Skip to content