Especialistes

Atenció individualitzada i en grups per ajudar al desenvolupament integral

FISIOTERÀPIA

La Fisioteràpia a l’escola atén l’alumnat amb afectacions motrius. La nostra intervenció és global i funcional. Col·laborem amb les famílies i la resta de professionals del centre en aspectes com les adaptacions o ajudes ortopèdiques que es puguin necessitar.

El nostre objectiu és facilitar la participació activa i autònoma de la persona en el seu entorn habitual, tant a l’escola com fora del recinte escolar, per tal de contribuir al seu desenvolupament integral mitjançant l’adquisició d’habilitats, coneixements i sentiment de pertinença al grup.

PLÀSTICA

Previous slide
Next slide

L’expressió plàstica constitueix una de les activitats més suggeridores i riques per a mostrar el potencial creatiu dels infants, despertar la seva curiositat i potenciar l’esperit crític.

Des dels Tallers de Plàstica de l’escola, potenciem el desenvolupament dels mitjans i tècniques que permeten expressar els nostres pensaments, sentiments, sensacions i emocions, i treballem en un context d’aprenentatge flexible per poder atendre les particularitats de tot l’alumnat.

La pràctica artística contribueix al desenvolupament de les més variades capacitats (l’observació, la simbolització, l’expressió, la cooperació…) i a l’adquisició d’hàbits de treball, destreses, sensibilitat estètica, interpretació de la realitat, etc. Així mateix, proporciona grans satisfaccions en expressar els propis sentiments i emocions, tot aprenent a compartir espais, idees, materials, i a valorar el treball dels altres.

Els nens i nenes, en dibuixar, pintar o modelar, a més de crear bellesa, fan visibles els seus pensaments invisibles i donen expressió als seus interessos. 

L’àmbit artístic esdevé un espai on l’alumnat aboca experiències, emocions i idees, i un mitjà completament obert i flexible on poder expressar-les. Amb aquesta premissa, als Tallers de Plàstica de l’escola experimentem amb gran varietat de tècniques i materials. I amb les diferents propostes que van sorgint lligades al calendari tradicional i treballant valors com la cultura del reciclatge i la reutilització, exercitem pel damunt de tot, la imaginació i la creativitat.

LOGOPÈDIA

El   servei de Logopèdia del centre funciona de forma coordinada amb els tutors per  afavorir el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge dels nostres alumnes per  a que es puguin  relacionar amb el seu entorn.

Amb l’objectiu de potenciar la comprensió i l’expressió de l’alumnat que ho requereixi, es dissenyen sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 

Treballem per desenvolupar  les habilitats lingüístiques, comunicatives i socials  dels nostres alumnes centrant-nos en  els  seus  interessos i adaptant-nos a les seves necessitats educatives.

PSICOLOGIA

Des del servei de Psicologia de l’escola :

  • Acollim al nou alumnat i les seves famílies que s’incorporen al nostre centre, tant a la Secció Escolar com a Formació Laboral.
  • Fem el seguiment durant tota la seva etapa i estada, prioritzant sempre el desenvolupament de suports conductuals positius i intervencions psicoeducatives individuals, principalment en aspectes d’autoregulació i conducta adaptativa.
  • Mantenim contacte i coordinació  amb salut mental, serveis socials, gabinets i altres serveis externs.
  • I, finalment, fem l’acompanyament dels nostres alumnes a l’acabar l’etapa formativa, per tal d’aconseguir una adequada inserció al món laboral.
Desplaça cap amunt
Skip to content