Instal·lacions

Edifici i instal·lacions totalment adaptades als nostres alumnes

El centre consta d’una superfície total de 2.400 m2 distribuïts en  5 plantes.

Els espais del centre  que es detallen més endavant són els següents: 

 • Aules ordinàries
 • Aules específiques per la formació laboral
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca
 • Espai de fisioteràpia i psicomotricitat
 • Aules de logopèdia
 • Despatx de suport psicopedagògic
 • Aula polivalent
 • Gimnàs
 • Espais de pas i ascensor
 • Espais per a l’ús administratiu i docent
 • Lavabos adaptats
 • Menjador escolar
 • Cuina
 • Patis
 • Hort
 •  10 Aules ordinàries (d’escolarització bàsica)
 • 4 Aules tallers per a PFI
 • 1 Aula taller per a PTVA
 • 2 Tallers de plàstica
 • 1 Taller de cuina
 • 1 Aula polivalent
 • 2 Aules polivalents d’informàtica i escolaritat
 • 2 Aules mòbils d’informàtica
 • 1 Menjador escolar
 • 1 Gimnàs
 • Lavabos adaptats a cada planta
 • 1 Cuina
 • 2 Patis
 • Espais de pas i ascensor
 • Espai enjardinat
 • Hort
 • 1 Espai de fisioterapia i psicomotricitat
 • 2 aules de logopèdia
 • 1 Despatx de suport psicopedagògic
 • Despatx de direcció
 • Despatx de Binomis
 • Espai d’administració
Dibuix realitzat per Rosa Pascual, mestra de plàstica l'escola

Vídeo realitzat durant el confinament de l’Abril de 2020.
Amb veu i música de Adrià Pérez i Quim Serra, companys de l’escola

Dibuix realitzat per Rosa Pascual, mestra de plàstica l'escola
Desplaça cap amunt
Skip to content