AMPA i Consell Escolar

AMPA

Consell Escolar

Les famílies de l’escola estan organitzades en una Associació i participen activament en la organització i suport de les activitats extraescolars de l’escola, finançant també algunes activitats lectives.

El Consell escolar estarà format per:

  • Tres representants de la Fundació.
  • Un representant de l’Ajuntament de Terrassa.
  • Quatre representants del professorat.
  • Quatre representants de l’Assemblea de pares i mares (AMPA)
  • Dos representants de l’alumnat.
  • Un representant del personal d’atenció educativa complementària.
  • Un representant del personal d’administració i serveis.
  • El director/a

Un dels representants de la Fundació en serà el President/a.

En el cas de les famílies i els mestres es garantirà que estiguin representades les dues seccions del Centre.

Scroll to Top Skip to content