30 anys treballant per la Inclusió Laboral

BINOMIS

 BINOMIS és un servei d’inclusió laboral nascut el 1993 amb l’objectiu de facilitar que les persones amb discapacitat intel·lectual s’incorporin al mercat laboral a través del TREBALL AMB SUPORT.

L’Heura és membre fundador de l’Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS).

Què és el Treball amb suport?

El Treball amb Suport és una metodologia d’intervenció centrada en la persona, consisteix en un conjunt d’accions, fonamentalment individualitzades, perquè la persona amb discapacitat i amb especials dificultats pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se en una empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport de professionals i altres tipus de suports

 

Igualtat d’oportunitats

Treballar per al reconeixement de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè gaudeixin d’oportunitats i igualtat de drets.

Normalitat i Integració

Fomentar la no discriminació, el respecte a la diversitat i el reconeixement de les necessitats individuals per tal de facilitar adaptacions.

Autodeterminació

Facilitar els suports necessaris i mantenir-los al llarg del temps sempre que calgui i respectant la capacitat d’elecció i d’autodeterminació.

Satisfacció

Treballar per assolir la satisfacció de les persones i els/les col·laboradors/es mantenint els compromisos i valors que volem desenvolupar.

Binomis en xifres

Més de

Anys d'experiència
0

Més de

Contractacions
0

Més de

Pràctiques
0

Més de

Persones Formades
0

L'Equip

El servei està format per persones tècniques de l’entitat amb més de 20 anys d’experiència en integració socio-laboral, formació i en Treball amb Suport, duent a terme les diferents accions dels itineraris individuals d’inserció, en les que s’inclouen les accions d’anàlisi d’ocupabilitat i definició d’itineraris personals, formació, prospecció i acompanyament i seguiment a la inserció.

En funció dels programes s’incorporen altres tècniques que donen suport al servei. L’equip tècnic compta també amb l’assessorament d’una psicòloga de l’entitat, de la cap d’estudis de la secció de Formació Laboral, de la direcció i del departament d’administració de l’entitat.

Què oferim:

A les empreses 

A les persones

Contacta amb nosaltres:

Segueix-nos a les xarxes:

Desplaça cap amunt
Skip to content